Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 ÚP a o veřejném projednání vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
5.11.2021
Sejmuto dne:
14.12.2021

Magistrát hlavního města Prahy oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o vydání změn vlny 14 (Z 3196/14, Z 3197/14, Z 3200/14, Z 3201/14, Z 3204/14, Z 3205/14, Z 3207/14, Z 3208/14, Z 3209/14, Z 3214/14, Z 3220/14 a Z 3221/14) územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP) a veřejné projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání se bude konat 7.12. 2021 od 10:30 hod formou on-line streamované konference.

Projednávané dokumenty budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.praha.eu) od 5.11. 2021 do 14.12. 2021 včetně.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 – Z 3196/14, Z 3197/14, Z 3200/14, Z 3201/14, Z 3204/14, Z 3205/14, Z 3207/14, Z 3208/14, Z 3209/14, Z 3214/14, Z 3220/14 a Z 3221/14