Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
28.6.2022
Sejmuto dne:
4.8.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3510/27, Z 3512/27, Z 3513/27, Z 3514/27, Z 3515/27, Z 3518/27, Z 3519/27 aZ 3520/27 vlny 27 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“). Veřejné projednání se bude konat dne 28.7.2022 od 10:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy Změn ÚP a úplný návrh na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 04.08.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení změn vlny 27.pdf