Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3580/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
7.11.2022
Sejmuto dne:
14.12.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednávání návrhu uvedené změny. Veřejné projednání se bude konat dne 7.12.2022 od 12:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP bude vystaven k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 14.12.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3580/00.pdf