Veřejná vyhláška – Oznámení o zpracování Lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Jílové

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
5.8.2022
Sejmuto dne:
22.8.2022

Městský úřad Černošice, jako orgán státní správy lesů věcně příslušný oznamuje zpracování lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Jílové, pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pro které není zpracován plán, ve vyjmenovaných katastrálních územích. Lesní hospodářské osnovy jsou vyhotoveny na dobu platnosti od 1.1.2022 do 31.12.2031. Vlastníci lesů si mohou lesní hospodářskou osnovu protokolárně převzít u Městského úřadu Černošice po předchozím objednání.

VV – Oznámení o zpracování Lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Jílové.pdf