Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 ÚP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
5.11.2021
Sejmuto dne:
14.12.2021

Magistrát hlavního města Prahy oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o vydání změn vlny 24 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP) a veřejné projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání se bude konat 7.12. 2021 od 14 hod formou on-line streamované konference.

Projednávané dokumenty budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.praha.eu) od 5.11. 2021 do 14.12. 2021 včetně.

Veřejná vyhláška – Oznámení ozahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24