Veřejná vyhláška – Oznámení termínu druhého veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
23.11.2021
Sejmuto dne:
12.1.2022

Magistrát hlavního města Prahy oznamuje stanovení dalšího termínu veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a navazuje na dříve doručenou vyhlášku „Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“, zveřejněnou dne 15.10.2021. Další termín byl doplněn z důvodu nutnosti projednání kompletní dokumentace Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.5 ZÚR HMP na udržitelný rozvoj území, kde vlivem technické chyby nebyly přiloženy aktualizované Přílohy – hodnotící tabulky kap. č. 16 Přílohy.

Všechna dosud zaslaná stanoviska, připomínky a námitky zůstávají v platnosti. Konec lhůty pro jejich uplatnění byl posunut na 11.1.2022 včetně.

Kompletní návrh Aktualizace č.5 ZÚR HMP a zmíněné dokumentace je dostupný dálkovým přístupem na adrese www.praha.eu.

Druhé veřejné projednání se bude konat formou on-line streamované videokonference dne 04.01.2022 od 9:00.

Stanoviska, připomínky a námitky je nutné podat písemně (dotazy přes chat nebo telefonicky nelze považovat za podané připomínky) nejpozději do 7 dnů od druhého veřejného projednávání, tedy do 11.1.2022. Připomínky může podat každý.

Veřejná vyhláška – Oznámení o termínu druhého projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území