Veřejné oznámení č.1/2022 – o záměru prodeje pozemků

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
2.5.2022
Sejmuto dne:
24.5.2022

Obec Vestec dle ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje záměr prodeje 2 stavebních pozemků ve výlučném vlastnictví obce Vestec obálkovou metodou.

Veřejné oznámení č. 1/2022 o záměru prodeje pozemků.pdf