Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 – Rodinné centrum Baráček z.s.

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
4.4.2023
Sejmuto dne:
5.4.2026

Obec Vestec zveřejňuje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních finančních prostředků na rok 2023 pro žadatele Rodinné centrum Baráček, z.s..

Smlouva_2023_Vestec_RC Baracek.pdf