VV – Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Jahodárně, Palackého, Čechova, Ke Školce

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
29.7.2022
Sejmuto dne:
15.8.2022

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, příslušný podle § 124 ost. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „silniční zákon“) na základě žádosti navrhovatele OPT NET s.r.o, IČO 04175018, a na základě písemného vyjádření Policie ČR, stanoví podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích, obec Vestec.

Opatření obecné povahy 272/2021.pdf