Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
30.8.2022
Sejmuto dne:
22.9.2022

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starosta obce Vestec vyrozumívá předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise (volební okrsek 1) pro volby do zastupitelstev obcí a do  1/3 Senátu Parlamentu ČR, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 21.9.2022, v 15:00 hodin v budově Městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, v sále v přízemí.

Vyrozumění členů OVK – povinné školení