Výzva – Vyjádření k podanému odvolání

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
15.8.2022
Sejmuto dne:
31.8.2022

Městský přad Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, vyzývá k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí, které vydal Městský úřad Černošice pod Spis. ZN. výst.: 68640/2018/Sp.

Výzva – Vyjádření k podanému odvolání

Příloha – stejnopisy podaných odvolání