Závěrečný účet DSO Dolnobřežansko za rok 2021

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
10.6.2022
Sejmuto dne:
25.6.2022

DSO Dolnobřežansko zveřejňuje závěrečný účet za rok 2021 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2021

Příloha č. 1 – Plnění rozpočtu DSO za rok 2021

Příloha č. 2  – Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021

Účetní výkazy k 31.12.2021