Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy