Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 ÚP SÚ hl. m Prahy č.j. MHMP 929576/2016

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy