Veřejné nahlédnutí do dokončené digitalizované katastrální mapy obce s pracovníky katastru proběhne 22.5.2023 v restauraci U Klimešů

Dne 22.5. 2023 od 10:00 – 12:00 a 13:30-16:00 bude v restauraci U Klimešů (Vestecká 9) vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený částečně novým mapováním a částečně převodem na digitalizovanou katastrální mapu a to za účasti referentů katastrálního úřadu. Účast vlastníků není povinná. Jedná se o poslední krok k digitalizaci katastrální mapy obce, která začala před více než 2 lety, kdy pracovníci katastrálního úřadu procházeli celou obec a zpřesňovali hranice jednotlivých pozemků. S mnohými majiteli se pracovníci již dříve potkali na setkání ve sportovní hale.

Ve dnech 23.5. – 2.6. 2023 bude vždy v úředních hodinách obecního úřadu vyložen obnovený katastrální operát v kanceláři tajemníka obecního úřadu (Vestecká 3, Vestec). Současně od 22.5. do 2.6. bude možné do obnoveného katastrálního operátu nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Vlastníci mohou ve lhůtě do 15 dnů ode dne skončení vyložení obnoveného katastrálního operátu podat námitky proti jeho obsahu. Platnost obnoveného katastrálního operátu bude vyhlášena katastrálním úřadem dnem 22.6.2023.