Vestecká ulice je opravená a nově je po celé její délce plná čára.

Vestecká ulice je opravená a upozorňujeme řidiče, že v celém úseku je plná čára, tedy zákaz předjíždění.

Plnou čáru lze přejet v případě, že objíždíme např. stojící vozidlo (autobus v zastávce, popeláře) nebo odbočujeme na místo ležící mimo komunikaci (vjezdy k domům), nebo se z něj napojujeme.

Co o plné čáře říká zákon:

Značka V1a (plná čára) se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu.

Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.