Volby do Evropského parlamentu – voličské průkazy, přenosná volební schránka

Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 7. – 8. června 2024. Volební místnost pro všechny voliče z Vestce je opět v přístavbě mateřské školy Vestec a otevřena bude v pátek 7. června v čase 14:00 – 22:00, a v sobotu 8. 6. 2024 v čase 8:00 – 14:00.

Volič, který nebude volit ve svém volebním okrsku, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu – osobně do středy 5. 6. 2024 do 16:00 (do okamžiku uzavření seznamu voličů) a nebo písemně (s ověřeným podpisem nebo datovou schránkou voliče nebo přes Portál občana) pouze do pátku 31. 5. 2024 do 16:00.

Volič, který ze závažných, zejm. zdravotních důvodů, nemůže přijít do volební místnosti ve dnech voleb, může požádat obecní úřad (a v den voleb svoji okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky. Pro objednání přenosné volební schránky volejte v úředních dnech na Obecní úřad Vestec na tel. 313 035 501 a ve dnech voleb na tel. 724 09 09 07 nebo 734 755 516. Pochůzka bude probíhat v sobotu dopoledne.