Výběrové šetření v domácnostech Českého statistického úřadu od 3.2.2024

Pravidelné každoroční šetření Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách letos probíhá v období od 3. února do 23. června. Odborně proškolení tazatelé při něm osobně navštíví po celé republice téměř 11,5 tisíce domácností. Smyslem šetření je získat dlouhodobě srovnatelné údaje pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel a získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Totožnost tazatele lze ověřit na webových stránkách ČSÚ. Vaše případné dotazy k šetření Vám zodpoví pověřený pracovník Krajské správy ČSÚ – paní Bc. Zuzana Mašková, tel. 274 053 195, 731 439 298.