Zákaz rozdělování ohňů a další opatření platná od 30. 4. 2024 v souvislosti s výstrahou před nebezpečím vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení“) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení. V souladu s Nařízením je proto celoplošně ZAKÁZÁNO mj. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, kouření (s výjimkou elektronických cigaret) a odhazování nedopalků, používání zábavní pyrotechniky, pouštění „lampionů štěstí“, vjezd motorových vozidel na polní či lesní cesty, na kterých by mohlo dojít k vznícení suché trávy.