Změna v placení poplatků za komunální odpad v roce 2022

Hlavní změnou oproti dosavadním zvyklostem je skutečnost, že poplatek za rok 2022 se bude hradit ZPĚTNĚ, nikoliv předem jako doposud. Vyúčtování spotřeby za rok 2022 tak proběhne v lednu 2023 s povinností zaplatit poplatek nejpozději do 30.4. 2023. Neposílejte teď prosím žádné platby, zrušte své trvalé příkazy.

Cena bude stále nastavena dle kapacity nádoby, nově se ale bude uvádět za 1 litr kapacity nádoby. Po přepočtu dle velikosti nádoby odpovídá přibližně dosavadním cenám. Svozy nádob budou probíhat stejně jako v minulém roce. Chcete-li změnit četnost svého svozu či velikost nádoby, kontaktujte prosím písemně obecní úřad, nezapomeňte uvést datum změny.

Více informací naleznete v sekci Místní poplatky.