Nová linka 331 přes Vestec a změny autobusových linek na Dolnobřežansku od 1.9.2022

Po více než roce příprav se dobrovolnému svazku obcí Dolnobřežansko ve spolupráci s organizátory dopravy IDSK a ROPID podařilo připravit návrh úprav linkového vedení a jízdních řádů v oblasti Dolnobřežanska, které vejdou v platnost 1. září 2022. Optimalizace linkového vedení vychází z konceptu páteřních linek s garantovaně navazujícími spoji doplňkových linek. Systém navzdory složité topologii území v maximální možné míře zpřístupňuje všechny spádové školy v regionu všem obcím.

Maximální interval v regionu bude o víkendech 120 minut, v pracovních dnech 60 minut, v ranní špičce 30 minut.

Linka 326 v oblasti Vestce bude rozdělena na dvě samostatné linky. Část obsluhující Jesenici zůstane beze změny. Spoje ukončené u BIOCEVu budou v pracovních dnech prodlouženy přes Hodkovice do Dolních Břežan a Zálep pod číslem 331. Tím bude zajištěno propojení vědeckých center v oblasti a zejména zajištěna obsluha rozvíjejícího se vědeckotechnického parku v Hodkovicích. Tato linka současně zajistí plnohodnotné spojení z okolí Dolních Břežan ke škole ve Zdiměřicích.

Páteřní linky:
Linka 331 (Praha, Opatov – Vestec – Dolní Břežany, Zálepy) přebere spoje linky 326 končící u BIOCEVu.

Linka 333  (Kačerov – Dolní Břežany – Zvole – Oleško) bude vedena jako páteřní, s garantovanými návaznostmi v Dolních Břežanech a ve Zvoli.

Linka 341 (Obchodní nám. – Dolní Břežany – Zlatníky-Hodkovice – Libeř – Jílové u Prahy) bude bez směrových variant, obsluhu dosavadní větve do Jesenice zajistí nová školní linka 762, spojení k silnici 603 (Budějovická) nově linka 331.

Linka 445 (Březová-Oleško – Vrané n. Vltavou – Zvole – Okrouhlo – Jílové u Prahy) bude mít garantované návaznosti na vlak ve Vraném a na linku 333 ve Zvoli.

Schéma vedení dopravních linek v oblasti Dolnobřežanska s platností od 1.9.2022

 

S ohledem na rozsáhlé změny linkového vedení a jízdních řádů na Říčansku a Dolnobřežansku od 1. 9. 2022 budou vydány tištěné informační materiály, které budou distribuovány přes jednotlivá města a obce i dopravce na dotčených linkách. Den před změnou a první den po změně, tedy ve středu 31. 8. a ve čtvrtek 1. 9. budou na uzlových bodech na náměstí v Dolních Břežanech a v Říčanech přítomni informátoři PID, a to vždy od 6:00 do 18:00.

Již nyní jsou veškeré informace o změnách zveřejněny na webových stránkách www.pid.cz a průběžně o nich bude PID informovat také prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Twitter.