Dražební vyhláška

Dražební vyhláška – exekutora JUDr. Jana Fendrycha na dražbu movité věci Moniky Laušové