Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení rok 2023

Obecně závazná vyhláška obce Vestec, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 (vyhlášená ve Věstníku právních předpisů územně samosprávných celků dne 22.1.2024 pod č. 1/2024)

PŘÍLOHA k Obecně závazné vyhlášce obce Vestec, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2018

Vyhlášky a nařízení rok 2022

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2022, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Vyhlášky a nařízení rok 2021

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závažná vyhláška obce Vestec č. 2/2021, kterou se doplňuje Obecně závažná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2021 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

Vyhlášky a nařízení rok 2020

Nařízení obce Vestec č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2020 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu

Vyhlášky a nařízení rok 2019

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 7/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o regulaci hazardních her

PŘÍLOHA k obecně závazné vyhlášce obce Vestec č. 7/2019 - mapa

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu - ZRUŠENA

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2019, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejného prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Vestec

PŘÍLOHA k Obecně závazné vyhlášce obce Vestec č. 4/2019, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejného prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Vestec - mapa

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 3/2019, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2016 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2019 o regulaci hazardních her

PŘÍLOHA k obecně závazné vyhlášce obce Vestec č. 2/2019 - mapa

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o regulaci používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranství

Vyhlášky a nařízení rok 2018

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2018, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2013

PŘÍLOHA k obecně závazné vyhlášce obce Vestec č. 2/2018 - mapa zpoplatněných veřejných prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2016 o nočním klidu

Vyhlášky a nařízení rok 2017

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky

Nařízení obce Vestec č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o regulaci hlučných činností č. 1/2017

Vyhlášky a nařízení rok 2016

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o regulaci hazardních her č. 4/2016 - NAHRAZENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o regulaci používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích č. 3/2016 - NAHRAZENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o nočním klidu č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2016 o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let - ZRUŠENA

Vyhlášky a nařízení rok 2015

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2015, kterou se upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a o poplatku za komunální odpad ve znění vyhlášky č.1/2013 - NAHRAZENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Vyhlášky a nařízení rok 2014

Směrnice č. 3/2014 o postupu obce Vestec při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 2/2014 o účtování majetku a osob

Směrnice č. 1/2014, kterou se stanoví pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování obecního kamerového dohlížecího systému Vestec

Vyhlášky a nařízení rok 2013

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 5/2013, kterou se upravuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2013

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se zřizuje Obecní policie Vestec

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 3/2013, kterou se upravuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č.2/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně sytému nakládání se stavebním odpadem a o poplatku za komunální odpad - NAHRAZENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Vyhlášky a nařízení rok 2012

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 3/2012, kterou se zřizuje Obecní policie Vestec

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a o poplatku za komunální odpad - NAHRAZENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Vyhláška č. 1/2012 Obecně závazná vyhláška obce Vestec, rušící obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 – poplatky za výherní hrací přístroj

Vyhlášky a nařízení rok 2011

Vyhláška č. 7/2011 o způsobu označení ulic názvy a způsob označení budov čísly popisnými

Vyhláška č. 6/2011 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

Vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - UPRAVENA OZV č. 2/2018

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2011 - mapa zpoplatněných veřejných prostranství

Vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za rekreační pobyt - ZRUŠENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity - ZRUŠENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Vyhláška c. 2/2011 o místním poplatku ze psů - ZRUŠENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Místní rybářský řád obce VESTEC 2011

Směrnice č. 2/2011, Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Obce Vestec

Vnitřní směrnice č. 1/2011, o postupu obce Vestec při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - ZRUŠENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Nařízení obce č. 1/2011, o maximálních cenách za nucené odtahy silničních vozidel a vraků, nucené odtahy silničních vozidel po dopravní nehodě a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích - UPRAVENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Vyhlášky a nařízení rok 2010

Vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje zabezpečení veřejného pořádku a zjištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Vestec

Vyhlášky a nařízení rok 2009

Vyhláška č. 2/2009, kterou se stanovuje místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

Vnitřní směrnice č. 1/2009 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec - ZRUŠENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Vyhláška č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2007 o poplatku za komunální odpad - ZRUŠENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Vyhlášky a nařízení rok 2008

Vyhláška č. 6/2008, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2008.

Vyhláška č. 5/2008 o místních poplatcích za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

Vyhláška č. 4/2008 o místních poplatcích za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Vyhláška č. 3/2008 o místních poplatcích za užvání veřejného prostranství

Vyhláška č. 2/2008 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT A Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Vyhláška č. 1/2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Vnitřní směrnice č. 1/2008 O POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Vyhlášky a nařízení rok 2007

Místní rybářský řád obce Vestec 2007

Vyhláška č. 4/2007 o poplatku za komunální odpad

Vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č. 2/2007 o poplatku za komunální odpad

Vyhláška č. 1/2007 o užívání obecního rybníka

Vyhlášky a nařízení rok 2006

Nařízení č. 3/2006 o stavební uzávěře na pozemku č. 327/16

Vyhláška č. 3/2006 upravující vyhlášku č. 1/2006

Nařízení č. 2/2006 o stavební uzávěře v rozvojových lokalitách

Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu po změně č. 3

Vyhlášky a nařízení rok 2004

Vyhláška č. 7/2004 upravující vyhlášku č. 2/2004 o místních poplatcích

Vyhláška č. 6/2004 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a držení zvířat

Vyhláška č. 5/2004 o udržování čistoty a veřejného pořádku

Vyhláška č. 4/2004 o znaku a praporu obce Vestec

Vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích

Směrnice

Směrnice

Směrnice č. 1/2019 o postupu obce Vestec při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2017 o postupu obce Vestec při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - NAHRAZENA NOVÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM