Zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se bude konat v kanceláři místostarostů na Obecním úřadu Vestec od 18:30.