Komise pro životní prostředí

Pracovní náplní komise pro životní prostředí obce Vestec je:

1. Pečovat o zeleň a životní prostředí v obci.
2. Spolupracovat s OÚ Vestec při úpravách veřejných prostranství.
3. Monitorovat společně s OÚ Vestec stav obecních porostů, navrhovat potřebná opatření.
4. Kontrolovat údržbu koryta vodních toků na katastru obce a navrhovat potřebné úpravy.
5. U realizovaných projektů výrazně zasahujících do životního prostředí zajišťovat potřebné odborné informace.
6. Organizovat likvidaci černých skládek a dalších ekologických zátěží v obci.
7. Spolupracovat s OÚ Vestec při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů týkajících se životního prostředí.
8. Kontrolovat dle možností podnikatelské subjekty, které nejvíce zatěžují životní prostředí v obci a blízkém okolí.
9. Spolupracovat s OÚ Vestec na omezení hluku a emisí ze zvyšujícího se dopravního zatížení, spec. pak i z Pražského okruhu

Cíle:

  • krátkodobé – požadavky a stížnosti občanů, kontrola subjektů zatěžujících ŽP, přestupky
  • středně – rozvoj a zajištění údržby zeleně
  • dlouhodobé – vliv dopravy na ŽP – hluk, emise – odclonění

Dokumenty ke stažení vypracované Komisí pro životní prostředí

Kácení stromů - stručný průvodce

Péče o zeleň a o trávník - stručný průvodce

Bioodpad - stručný průvodce

Organizace ochrany životního prostředí

Právo životního prostředí

Vyjádření KŽP k Vestecké spojce

Hluk v obci - limity a omezení

Zápisy ze schůzí 2011-2024

Červen 2024

Duben 2024

Únor 2024

Říjen 2023

Září 2023

Červen 2023

Duben 2023

Leden 2023

Listopad 2022

Červen 2022

Březen 2022

Listopad 2021

Září 2021

Červen 2021

Duben 2021

Únor 2021

Listopad 2020

Září 2020

Červen 2020

Příloha č. 1 návrh zeleně u rybníku – hmotové řešení

Příloha č. 2 návrh zeleně u rybníku – osadbové řešení

Květen 2020

Únor 2020

Září 2019

Červenec 2019

Duben 2019

Únor 2019

Květen 2018

Březen 2017

Září 2016

Únor 2016

Červen 2015

Prosinec 2014

Srpen 2014

Březen 2014

Listopad 2012

Květen 2012

Březen 2012

Říjen 2011

Září 2011

Červen 2011

Duben 2011

Leden 2011

Zápis z jednání s HyperAlbertem 31032011

Členové komise pro životní prostředí

Ing. Miloš Koc

Předseda komise

milos.koc@seznam.cz

Miroslav Pašek
Kateřina Šedivá
Jana Železná

Člen komise

Barbora Addison

Člen komise

Roman Fritschka

Dendrologická stezka Vestec

Členové komise pro životní prostředí se podíleli na vzniku Dendrologické stezky Vestec, která přináší zajímavé informace o dřevinách po celé naší obci. Potkáte-li v obci strom s cedulkou a QR kódem, můžete si načíst nejen popis daného stromu, ale také zajímavosti o jeho významu a využití jeho dřeva. Stromů je zatím 15 a najdete je zejména podél ulice Vestecká a ve volnočasovém areálu u rybníka. Určitě doporučujeme zastavit se u mocného dubu u čističky odpadních vod nebo krásného kaštanu či akátu na Vestecké. Schválně, všimli jste si jich někdy?

S nápadem zřídit ve Vestci dendrologickou stezku přišel bývalý člen komise Ing. Aleš Trnka, kterého inspirovaly jiné dendrologické stezky v Čechách i v zahraničí. Rozhovor s ním nejen o dendrologické stezce si můžete přečíst v červnovém vydání Vesteckých listů 06/2024.

Celou stezku můžete prozkoumat na adrese https://dendrostezkavestec.cz/