Milostivé léto II – šance zbavit se dluhů

Pokud jste se dostali do tíživé situace kvůli nezaplaceným dluhům, máte nyní unikátní možnost zaplatit do 30. 11. pouze svoji zbývající jistinu dluhu (tedy původní dluh bez úroků, penále apod.) a k tomu zaplatit poplatek 1 815 Kč exekutorovi, což je zpravidla výrazně méně než původní vymáhaná částka. Ostatní náklady jako jsou úroky a penále vám budou odpuštěny.

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u:

  • státu, samospráv, měst, úřadů,
  • státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol,
  • městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní podniky),
  • zdravotních pojišťoven, státních nemocnic,
  • Českého rozhlasu či České televize.

 

Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace:

  • Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem do 30. listopadu 2022.
  • Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu.

Více informací a vzor dopisu pro exekutora najdete www.milostiveleto.cz, nebo volejte bezplatnou linku: 770 600 800.

Leták_Milostivé léto II.pdf