Nové občanské průkazy od 2.8.2021

Dne 2.8. 2021 vešel v účinnost nový zákon  č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, podle kterého se již do občanských průkazů nebudou zapisovat rodná čísla ani akademické tituly. Volitelným údajem zůstává rodinný stav, popř. údaj o registrovaném partnerství.

Naopak novým povinným údajem je biometrický snímek obličeje a otisk prstu z každé ruky (platí u dětí od 12 let).

Další významnou změnou je automatické ukončení platnosti občanského průkazu po 45 dnech od provedení těchto změn:

  • změna jména nebo příjmení (typicky po svatbě; roh B bude matrikou oddělen, nově se ale nebude vydávat potvrzení o změně údajů)
  • změna údaje o místě trvalého bydliště (ohlašovna oddělí roh A, vydá potvrzení o změně údaje o místu trvalého bydliště)
  • změna rodinného stavu (je-li tento údaj na občanském průkazu zadán)
  • změna rodného čísla
  • změna pohlaví

Odcizení i ztrátu lze nově hlásit Policii České republiky, a stále také ohlašovnám obcí s rozšířenou působností.

Převzetí občanského průkazu je nově možné také na základě tzv. zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem (musí obsahovat konkrétní účel zmocnění).