Absolventský koncert – historie

Absolventský koncert Lukáše Jindřicha 2010

Dovolte mi, abych se ještě krátce vrátil k časům nedávno minulým. 5. ledna tohoto roku se v kostele sv. Šimona a Judy konal Absolventský koncert našeho spoluobčana Lukáše Jindřich, dirigenta a sbormistra dětského pěveckého sboru Bambini di Praga. Věřím, že každý, kdo tento koncert navštívil, si odnesl nevšední zážitek.

Zajímavý byl úvodní nástup sboru na pódium. Členové sboru procházeli ze zadní části kostela se svíčkami v rukách zpívajíc jednohlasou skladbu Tedeum. Samotný koncert byl zahájen dvěma skladbami a capella na latinské duchovní texty, které pochází od samotného sbormistra Lukáše Jindřicha.

Následoval cyklus odanglického skladatele Benjamina Brittena pro dětský sbor s doprovodem harfy – A Ceremony of Carols (Chválakoled). Lukáš Jindřich si ke spolupráci na tomto cyklu pozval nejslavnější českou i evropskou harfistku Janu Bouškovou. Cyklus se skládá celkem z jedenácti části, které jsou navzájem velmi kontrastní co se týče tempa, dynamiky a výrazu. Pro publikum to proto bylo velmi zajímavé. Celý cyklus byl interpretován velmi barvitě až kouzelně, s velkou profesionalitou a myslím, že sbor dokázal vyjádřit hudební podstatu tohoto díla.

Velmi oblíbeným skladatelem sbormistra Lukáše Jindřicha je Zdeněk Lukáš,  proto na jeho absolventském koncertě nemohly chybět skladby od tohoto známého českého autora. První z nich byla Amicitia s klavírním doprovodem v podání Lenky Navrátilové, která se sborem pravidelně spolupracuje.

Poslední skladba koncertu – Tres canti studiozorum v podání sboru Bambini di Praga a Pražské komorní filharmonie byla třešničkou na dortu. Je to náročná skladba, ale velmi líbivá a efektní. Na každém z účinkujících byla znát obrovská radost a veliké zaujetí a výsledek byl naprosto perfektní. Při poslechu až běhal mráz po zádech.

Po závěrečném tónu zcela zaplněný kostel (i s třemi autobusy občanů Vestce) odměnil všechny účinkující bouřlivými ovacemi a potleskem ve stoje.

Přejeme proto Lukášovi Jindřichovi mnoho dalších úspěchů, mnoho zaplněných koncertních sálů a věříme, že budeme mít ještě mnoho příležitostí, jak shlédnout takové krásné koncerty, pochopitelně pod jeho vedením.