Družstvo pro rozvoj elektrické energie – historie

Družstvo pro rozvoj elektrické energie

První žárovku na světě rozsvítil v r.1876 téměř hluchý Američan T.A.Edison. Žárovka s celulosovým vláknem nebo fonograf nebyly jeho jediným vynálezem. Slavný a neúnavný vynálezce ohromil svět mnohem víc. Triumfoval třeba zavedením nového systému elektrického světla: elektrárna – rozvod – elektřina do každého domu.

Téměř čtvrt století uplynulo, než tato epochální změna dorazila i do Vestce. Vydání  zákona č.438/1919 „ O státní podpoře při zahájení soustavné elektrifikace v nové ČSR umožnilo rozjet velký celostátní program. Než se však ve Vestci rozzářilo200 žárovek, uvedlo do chodu  7 motorů a v hostincích začaly pracovat 2 pumpy na vzduch, bylo nutné založit Družstvo pro rozvoj el.energie (28.1.1920). Do jeho čela byla nominována jména, která figurují téměř v každém našem povídání – J.E.Dobiáš, Ant. Hrubý, ale i noví jako J.Havlíček, F.Vojtěchovský, V.Táčner, p.Kulhavý, celkem 19 členůs kmenovým jměním 50 500Kč. Rozvod el.energie v obci měl své příznivce a nadšence a jak to zpravidla bývá i odpůrce. Již v  r. 1917 si několik pokrokových jedinců, můžeme je nazvat i nedočkavců, nechalo dovést el.proud do svých domovů z michelské Kubelíkovy elektrárny. Na ně se pak po roce 1920 napojili další vestečtí odběratelé s tím rozdílem, že původní železná linka byla  změněna na měděnou a na  místě starého, slabého transformátoru byl postaven moderní 40ti koňský a to nákladem 68 666 Kč. Dále byla po vsi  rozmístěna osvětlovací tělesa, zavěšená na konzolích. Cena za světelný proud činila 3.20 Kč za KWh a za motorový 2.15 Kč.

A co elektrodpůrci ? Ti se rekrutovali výroky: elektriku do domu – nikdy. Takoví konzervativci se dlouho přesvědčovali ve své pravdě, nicméně rozzářené domácnosti sousedů a většiny spoluobčanů je časem vyvedly z jejich furiantské ješitnosti. Ale to užbyla elektrifikace vesnice dávno dokončena. A tak se znovu kopalo, sekalo do zdía pokládalo el.vedení. Pak už doopravdy nebylo žádných pochyb, že elektřina znamená pokrok, že slouží lidu a posléze ovládne celé dvacáté století.

 

Blanka Pašková, kronikářka