Restaurace U Klimešů – historie

Restaurace U Klimešů

Když nahlédnete do jídelního  lístku v hostinci U Klimešů, tak vás jistě kromě menu, které zahrnuje hotová jídla, minutky, speciality české a mezinárodní kuchyně, zaujme i zmínka, kdy byl tento hostinec založen. V pořadí druhý nejstarší hostinec ve Vestci stojí při Vestecké ulici, přibližně v polovině její délky. Připomínáme si ho od roku 1892. U jeho počátku stál pan František Klimeš – hostinský a řezník. Jak bylo zvykem, živnost se dědila z otce na syna, a tak to platilo až do tragického roku 1941. Tehdy, po atentátu na hlavního protektora R. Heydricha nastal v naší okupované zemi nevídaný teror. Smutné seznamy popravených zaplňovaly  stránky denního tisku. Také tři vestečtí občané, mezi nimi i  p. František Klimeš, patřili  k obětem  nacistické hrůzovlády. Pohostinství uprostřed  obce však i po tomto  tragickém období  vůbec neztratilo své jméno, jen jeho jediný nástupce syn Jaroslav byl poněkud mladý. Byly mu pouhé dva, když ztratil otce. Vedení hostince (řeznictví bylo zrušeno) se ujala vdova pí Marie Klimešová.

V době, kdy se naše země přetvářela do socialistické podoby, hospoda poznala řadu jiných hostinských, jenom venkovní cedule neměnila název. Až na prahu 90 let minulého století se vrátilo toto zařízení do rukou právoplatného majitele a je tomu tak doposud.

Pokud chceme nahlédnout do interiéru hostince, vidíme kromě tradičního zařízení s pamětními obrázky, sálu i jeviště, které sloužilo  nejen  múzám divadelním, ale jistý čas i místním fotbalistům. Byly doby, kdy naši fotbalisté se museli v hospodě převlékat do dresů, pak šli bojovat a potit se na zelený trávník a po zápase se museli opět se do hospody vrátit a převléknout se. Po vybudování kabin na hřišti pak jedna cesta ke Klimešům fotbalistům odpadla.

Kromě již zmíněného sálu můžeme v této restauraci využít  intimitu postranního salonku nebo pokud přeje počasí, tak naopak můžeme si sednout ve venkovní terase, kterou v létě zdobí  bohatě kvetoucí pelargónie. Terasa je dnes již zasklena a je prohlášena za nekuřáckou.

doplnit obrázek 

Blanka Pašková, kronikářka