Kvalitní podzim života, z.ú

Je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje péči o seniory v domácím prostředí a je registrovanou sociální službou sídlící ve Vestci. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Služby jsou zaměřené na podporu fyzických a psychosociálních dovedností uživatelů těchto služeb.

Kromě pečovatelských služeb nabízí také rozvoz obědů, úklidové práce a půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

Kvalitní podzim života, z.ú

Vestecká 11, 252 50 Vestec

IČO: 033 38 878

Ředitelka: Lenka Klestilová,
tel.: 778 095 645,
e-mail: klestilova.kpz@email.cz

www.kvalitnipodzimzivota.cz

Nabídka služeb sociální péče

Klientem mohou být senioři, občané s přiznaným starobním či invalidním důchodem, občané se zdravotním postižením, občané se sníženou mobilitou, občané, kteří potřebují pomoc další osoby při zajištění svých potřeb. Služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře ve zdravotnickém zařízení, infekčně nemocným osobám a osobám ohrožujícím sebe či své okolí.

Jedná se zejména o:

  • Nákupy (potraviny, lékárna a jiné), odvoz klienta na nákup, k lékaři, na úřad
  • Úklid v domácnosti, praní, žehlení prádla
  • Pomoc při přípravě či podání jídla
  • Konzultace s rodinnými příslušníky
  • Duchovenská péče (předčítání, luštění křížovek apod.)

Služba se objednává alespoň 48 hodin předem, a to telefonicky nebo SMS zprávou na e-mail: administrativa.kpz@email.cz, tel.: 778 095 645 a je podmíněna uzavřením smlouvy s KPŽ.

Kompletní ceník služeb naleznete ZDE.

Nabídka rozvozu obědů

Služby KPŽ s.r.o. zprostředkovávají rozvoz dotovaných obědů ke klientům z řad vesteckých občanů každý všední den v čase 9 – 13 hod.

Základní cena oběda je stanovena na 112 Kč včetně DPH + dopravné ve výši 25 Kč/den, nicméně seniorům z Vestce (nad 70 let, nebo imobilní důchodce) je přiznána sleva, na kterou přispívá obec Vestec a jeden oběd je tak stojí jen 57 Kč včetně DPH.

Občané mohou každý den vybírat z jídel od více dodavatelů, jídelní lístek dostávají s týdenním předstihem emailem či osobně při rozvozu obědů. Objednávky je potřeba doručit KPŽ v pátek do 12h pro následující týden.

 Objednávky obědu je možné řešit na tel. čísle: 778 095 906 nebo na emailu:obedy.kpz@email.cz.