Univerzita třetího věku – U3V

Univerzita U3V zahájila svojí činnost v roce 2011 a poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku přináší možnost vzdělávání také vesteckým seniorům a to v blízkosti jejich domova – přednášky se konají 1x 14 dní v budově Biocevu (Průmyslová 595, Vestec) ve formě virtuálních přednášek na internetu. Univerzita třetího věku je projekt České zemědělské univerzity v Praze.

V každém roce se konají 2 semestry na různá témata. V roce 2020 proběhl jarní semestr na téma: Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale.  V roce 2019 proběhl jarní semestr U3V na téma: Klenoty barokního sochařství v českých zemích, a podzimní semestr na téma: Gian Lorenzo Bernini.

Přihlásit se ke studiu mohou občané důchodového věku (tedy s nárokem na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Cena zůstává dlouhodobě 300 Kč/ student/ semestr. Semestry začínají v říjnu a únoru a zahrnují vždy 6 vyučovacích videopřednášek.

Zájemci o studium na U3V se mohou přihlásit na:

  • tel.: 313 035 501 (podatelna obecního úřadu)
  • tel.: 724 211 721 (Libuše Jarolímková)
  • e-mail: jarolimkova@gmail.com

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů. Další informace o U3V a podmínkách studia najdete na:  www.e-senior.czu.cz

Studenti, kteří absolvují celý studijní program v předepsaném rozsahu šest semestrů, obdrží při promoci v Praze – Suchdole „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“. Od doby svého vzniku máme ve Vestci již několik promovaných absolventů.