Univerzita třetího věku – U3V

Univerzita U3V zahájila svojí činnost v roce 2011 a poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku přináší možnost vzdělávání také vesteckým seniorům ve formě virtuálních přednášek na internetu. Univerzita třetího věku je projekt České zemědělské univerzity v Praze.

Přihlásit se ke studiu mohou občané důchodového věku (tedy s nárokem na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Cena zůstává dlouhodobě 400 Kč/ student/ semestr. Semestry začínají v únoru a říjnu a zahrnují vždy 6 vyučovacích videopřednášek. Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů. Další informace o U3V a podmínkách studia najdete na:  www.vu3v.cz

Studenti, kteří absolvují celý studijní program v předepsaném rozsahu šest semestrů, obdrží „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“, které se předává při promoci v aule ČZU Praze- Suchdole. Od doby svého vzniku máme ve Vestci již několik promovaných absolventů.

Jarní semestr 2024

Téma: Santini

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Výukový kurz je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. V šesti přednáškách se postupně dozvíme o Santiniho životě a budeme sledovat jeho profesní kariéru. Místa, spjatá s jeho tvorbou, která v kurzu společně navštívíme, mohou být zároveň i tipem na zajímavý – nejen prázdninový – výlet. Vydejme se proto společně po mistrových stopách!

Cena kurzu ČR: 400 Kč/ student / semestr

Termíny: (jaro 2024)    6/2     20/2     5/3     19/3     2/4    16/4

 

Zájemci o studium na U3V se mohou přihlásit na:

  • tel.: 313 035 501 (podatelna obecního úřadu)
  • tel.: 724 211 721 (Libuše Jarolímková)
  • e-mail: jarolimkova@gmail.com

 

V letním semestru 2022/2023 proběhly přednášky na téma Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě, Umění rané renesance v Itálii

V zimním semestru 2022/23 proběhly přednášky na témata IKONOGRAFIE a KLENOTY BAROKA; ČÍNSKÁ MEDICÍNA NA NAŠÍ ZAHRÁDCE.

V letním semestru 2022 proběhly tyto přednášky na témata ARMÉNIE BLÍZKÁ VZDÁLENÁ, ČESKÉ DĚJINY V SOUVISLOSTECH II

V roce 2020 proběhl jarní semestr na téma: Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale.  V roce 2019 proběhl jarní semestr U3V na téma: Klenoty barokního sochařství v českých zemích, a podzimní semestr na téma: Gian Lorenzo Bernini.