Univerzita třetího věku – U3V

Univerzita U3V zahájila svojí činnost v roce 2011 a poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku přináší možnost vzdělávání také vesteckým seniorům a to v blízkosti jejich domova – přednášky se konají 1x 14 dní v budově Biocevu (Průmyslová 595, Vestec) ve formě virtuálních přednášek na internetu. Univerzita třetího věku je projekt České zemědělské univerzity v Praze.

V každém roce se konají 2 semestry na různá témata. Pro letní semestr školního roku 2022/2023 jsme vybrali tato témata:

 1. Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

  Výukový garant: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

  Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

  Osnova

  • Sex v době temna
  • Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery)
  • Kriminalita a každodennost
  • Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě
  • Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo?
  • Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy)
 2. Umění rané renesance v Itálii

  Lektor: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

  Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

  Osnova

  • Počátky, principy a objevy rané renesance
  • Filippo Brunelleschi
  • Masaccio
  • Donatello
  • Sandro Botticelli
  • Andrea del Verrocchio

Přednášky budou probíhat v roce 2023 v termínech: 31.1., 14.2., 28.2., 14.3.. 28.3. a 11.4. 2023  jako online přednášky, tedy z domova.  

www.e-senior.czu.cz

V zimním semestru 2022/23 proběhly přednášky na témata IKONOGRAFIE a KLENOTY BAROKA.

V letním semestru 2022 proběhly tyto přednášky na témata ARMÉNIE BLÍZKÁ VZDÁLENÁ, ČESKÉ DĚJINY V SOUVISLOSTECH II

V roce 2020 proběhl jarní semestr na téma: Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale.  V roce 2019 proběhl jarní semestr U3V na téma: Klenoty barokního sochařství v českých zemích, a podzimní semestr na téma: Gian Lorenzo Bernini.

Přihlásit se ke studiu mohou občané důchodového věku (tedy s nárokem na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Cena zůstává dlouhodobě 300 Kč/ student/ semestr. Semestry začínají v říjnu a únoru a zahrnují vždy 6 vyučovacích videopřednášek.

Zájemci o studium na U3V se mohou přihlásit na:

 • tel.: 313 035 501 (podatelna obecního úřadu)
 • tel.: 724 211 721 (Libuše Jarolímková)
 • e-mail: jarolimkova@gmail.com

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů. Další informace o U3V a podmínkách studia najdete na:  www.e-senior.czu.cz

Studenti, kteří absolvují celý studijní program v předepsaném rozsahu šest semestrů, obdrží při promoci v Praze – Suchdole „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“. Od doby svého vzniku máme ve Vestci již několik promovaných absolventů.