Univerzita třetího věku – U3V

Univerzita U3V zahájila svojí činnost v roce 2011 a poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku přináší možnost vzdělávání také vesteckým seniorům a to v blízkosti jejich domova – přednášky se konají 1x 14 dní v budově Biocevu (Průmyslová 595, Vestec) ve formě virtuálních přednášek na internetu. Univerzita třetího věku je projekt České zemědělské univerzity v Praze.

V každém roce se konají 2 semestry na různá témata. Pro letní semestr roku 2022 jsme vybrali tato dvě témata:

  1. Arménie blízká vzdálená – Tento přednáškový cyklus blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.
  2. České dějiny v souvislostech II – Druhý semestr kurzu České dějiny v souvislostech se bude zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin tak, jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

Přednášky budou probíhat v roce 2022 v termínech: 8.února, 22. února, 8. března, 22. března, 5. dubna a 19. dubna 2022.

www.e-senior.czu.cz

V roce 2020 proběhl jarní semestr na téma: Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale.  V roce 2019 proběhl jarní semestr U3V na téma: Klenoty barokního sochařství v českých zemích, a podzimní semestr na téma: Gian Lorenzo Bernini.

Přihlásit se ke studiu mohou občané důchodového věku (tedy s nárokem na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Cena zůstává dlouhodobě 300 Kč/ student/ semestr. Semestry začínají v říjnu a únoru a zahrnují vždy 6 vyučovacích videopřednášek.

Zájemci o studium na U3V se mohou přihlásit na:

  • tel.: 313 035 501 (podatelna obecního úřadu)
  • tel.: 724 211 721 (Libuše Jarolímková)
  • e-mail: jarolimkova@gmail.com

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů. Další informace o U3V a podmínkách studia najdete na:  www.e-senior.czu.cz

Studenti, kteří absolvují celý studijní program v předepsaném rozsahu šest semestrů, obdrží při promoci v Praze – Suchdole „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“. Od doby svého vzniku máme ve Vestci již několik promovaných absolventů.