Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v termínu 8. a 9. října 2021.

  • Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.
  • Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021.pdf
  • Státní volební komise vylosovala čísla politických stran, hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny 2021
  • Senát Parlamentu ČR schválil dne 21. 7. 2021 vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. I v letošních volbách tak voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zákon podepsal dne 3. 8. 2021 prezident republiky. Dne 13. 8. 2021 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb. Více informací zde.
    POZOR: zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Starosta obce Vestec podle §15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat

  • v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 ve Vestci je červená třída v budově Mateřské školy Vestec, U Hřiště 576, 252 50 Vestec, pro všechny voliče (občany České republiky), kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Vestec.

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat o umožnění hlasovaní do přenosné volební schránky ve dnech voleb. Potřebujete-li hlasovat do přenosné volební schránky, kontaktujte obecní úřad Vestec na tel. 313 035 501 (před konáním voleb) nebo volejte okrskovou volební komisi na tel. 724 09 09 07 ve dnech voleb. Pochůzka s přenosnou volební schránkou bude probíhat v sobotních dopoledních hodinách.

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Voličské průkazy

Od okamžiku vyhlášení voleb je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu dle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost  o voličský průkaz lze doručit v elektronické podobě pouze z datové schránky fyzické osoby žadatele, v listinné podobě s ověřeným podpisem nebo osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Poslední datum pro přijetí žádostí prostřednictvím datové schránky nebo pošty je v pátek 1.10.2021, osobně je možné zažádat až do středy 6.10.2021 16:00.

Samotný voličský průkaz může být voliči vydán nejdříve 15 dní přede dnem konání voleb, tj. od  23.9.2021. 

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu

Informace starosty

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením §14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje starosta obce Vestec informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021:

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku: U Hřiště 576, 252 50 Vestec (budova mateřské školy)

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s § 14c odst.1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta obce Vestec první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021  na středu 15. září 2021 od 17:30 v budově obecního úřadu Vestec (Vestecká 3, 252 50 Vestec).

Účast všech členů je nutná.

Svolání prvního zasedání OVK.pdf

Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

Starosta obce Vestec vyrozumívá předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a pracování výsledků hlasování se bude konat dne 22.9. 2021 v 16:00 hodin v budově městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, v sále v přízemí.

Vyrozumění členů OVK o školení.pdf

Oznámení starosty obce o době a místu konání voleb

Starosta obce Vestec podle §15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat

  • v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 ve Vestci je červená třída v budově Mateřské školy Vestec, U Hřiště 576, 252 50 Vestec, pro všechny voliče (občany České republiky), kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Vestec.

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat o umožnění hlasovaní do přenosné volební schránky ve dnech voleb. Potřebujete-li hlasovat do přenosné volební schránky, kontaktujte obecní úřad Vestec na tel. 313 035 501 (před konáním voleb) nebo volejte okrskovou volební komisi na tel. 724 09 09 07 ve dnech voleb. Pochůzka s přenosnou volební schránkou bude probíhat v sobotních dopoledních hodinách.

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf