Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnily v termínu 8. a 9. října 2021.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021 v obci Vestec:

1. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 471 hlasů 39,08 %
2. PIRÁTI a STAROSTOVÉ 271 hlasů 22,48 %
3. ANO 2011 237 hlasů 19,66 %
4. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 67 hlasů 5,56 %
5. PŘÍSAHA Roberta Šlachty 44 hlasů 3,65 %
6. Trikolora Svobodní Soukromníci 37 hlasů 3,07 %
7. ČSSD 33 hlasů 2,73 %
8. KSČM 11 hlasů 0,91 %

 

Voleb se zúčastnilo 1212 voličů z celkových 1545 voličů, odevzdáno bylo 1205 platných hlasů. Volební účast přesáhla 78 %.

Více výsledků lze najít na stránce Českého statistického úřadu volby.cz.

Více informací o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Voličské průkazy

Od okamžiku vyhlášení voleb je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu dle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost  o voličský průkaz lze doručit v elektronické podobě pouze z datové schránky fyzické osoby žadatele, v listinné podobě s ověřeným podpisem nebo osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Poslední datum pro přijetí žádostí prostřednictvím datové schránky nebo pošty je v pátek 1.10.2021, osobně je možné zažádat až do středy 6.10.2021 16:00.

Samotný voličský průkaz může být voliči vydán nejdříve 15 dní přede dnem konání voleb, tj. od  23.9.2021. 

Všeobecné informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

 

 • Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.
 • Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021.pdf
 • Státní volební komise vylosovala čísla politických stran, hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny 2021
 • Senát Parlamentu ČR schválil dne 21. 7. 2021 vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. I v letošních volbách tak voliči, kteří v době voleb budou v karanténě/izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování, a to hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zákon podepsal dne 3. 8. 2021 prezident republiky. Dne 13. 8. 2021 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb. Více informací zde.
  POZOR: zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu

Informace starosty

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením §14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje starosta obce Vestec informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021:

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku: U Hřiště 576, 252 50 Vestec (budova mateřské školy)

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s § 14c odst.1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta obce Vestec první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021  na středu 15. září 2021 od 17:30 v budově obecního úřadu Vestec (Vestecká 3, 252 50 Vestec).

Účast všech členů je nutná.

Svolání prvního zasedání OVK.pdf

Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení

Starosta obce Vestec vyrozumívá předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a pracování výsledků hlasování se bude konat dne 22.9. 2021 v 16:00 hodin v budově městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, v sále v přízemí.

Vyrozumění členů OVK o školení.pdf

Oznámení starosty obce o době a místu konání voleb

Starosta obce Vestec podle §15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat

 • v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
 • v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 ve Vestci je červená třída v budově Mateřské školy Vestec, U Hřiště 576, 252 50 Vestec, pro všechny voliče (občany České republiky), kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Vestec.

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat o umožnění hlasovaní do přenosné volební schránky ve dnech voleb. Potřebujete-li hlasovat do přenosné volební schránky, kontaktujte obecní úřad Vestec na tel. 313 035 501 (před konáním voleb) nebo volejte okrskovou volební komisi na tel. 724 09 09 07 ve dnech voleb. Pochůzka s přenosnou volební schránkou bude probíhat v sobotních dopoledních hodinách.

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf

Jak mohu hlasovat, pokud jsem v nařízené karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19?

Máte-li nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemůžete volit ve Vašem volebním okrsku ve dnech voleb 8. a 9. října 2021, ani v těchto dnech nemůžete využít přenosnou volební schránku.

Máte-li nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19, máte možnost využít zvláštní způsob hlasování na tzv. stanovištích drive-in. Tato stanoviště jsou určena voličům, kteří

 • mají právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v příslušném volebním obvodu (a prokáží se občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem),
 • mají nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 (prokáží se potvrzením od lékaře nebo z hygienické stanice, popř. pozitivním výsledkem PCR testu na covid-19),
 • mají trvalý pobyt na území okresu, pro který je volební stanoviště zřízeno, nebo mají voličský průkaz a
 • přijedou k volebnímu stanovišti silničním motorovým vozidlem (nemusí ho řídit).
Volební stanoviště tzv. drive-in pro občany s trvalým pobytem ve Vestci (a také pro všechny ostatní občany z obcí okresu Praha-západ) je zřízeno jediné, a to v Hostivicích, Husovo náměstí (pozemní komunikace poblíž Mariánského sloupu)   mapa
Hlasování na tomto volebním stanovišti bude probíhat pouze ve středu 6.10. 2021 od 8:00 do 17:00.

Po celou dobu hlasování musí volič zůstat uvnitř vozidla. Hlasování bude umožněno jen voličům, kteří splňují podmínku trvalého pobytu v okrese Praha-západ a zároveň se prokáží potvrzením o nařízené karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19.

 

Pokud volič nemohl ze závažných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště drive-in ve středu 6.10. 2021, může hlasovat to zvláštní přenosné volební schránky, se kterou za ním přijede zvláštní volební komise ve dnech voleb, tedy v pátek 8.10. 2021 (8:00 – 22:00) nebo v sobotu 9.10. 2021 (8:00 – 14:00).

Pro objednání zvláštní přenosné volební schránky volejte na tel. 257 280 472, 257 280 880.
Příjem telefonických žádostí:        
PO a St          8:00 – 17:00
Út  a Čt          8:00 – 16:00 (Čt 7.10.2021 do 20:00 hod.- poslední den k přijímání žádostí)

Do zvláštní přenosné volební schránky může hlasovat volič, který:

 • má právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (prokáže se občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem)
 • má nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 (prokáže se potvrzením od lékaře nebo z hygienické stanice, popř. pozitivním výsledkem PCR testu na covid-19),
 • pobývá na území Středočeského kraje (nemusí zde však mít trvalý pobyt).