V naší obci jsou občanům k dispozici celkem tři veřejná griloviště:

  • Na pobytové louce u rybníka
  • V Aleji prince Philipa u retenční nádrže
  • U BIOCEVu v Průmyslové ulici

Není-li volné griloviště na louce u rybníka, zkuste využít jiné.

Přednostní právo na využití griloviště se týká pouze akcí organizovaných obcí Vestec, a dále akcí, které jsou řádně povoleny OÚ Vestec a organizátoři uhradili poplatek za zábor veřejného prostranství (např. svatby). Přehled plánovaných kulturních akcí je možné nalézt v Kalendáři akcí. Ve většině případů se akce organizované nebo povolené obcí Vestec konají na louce u pódia, ostatní dvě griloviště mohou být využita pro soukromé účely.

 

Rezervace griloviště pro soukromé akce není možná. Vylepování cedulí s žádostmi o soukromé rezervace je nežádoucí a může být považováno za nelegální výlep a podle toho také pokutováno. Neničte prosím obecní majetek.

 

Při použití veřejného griloviště dodržujte prosím tato pravidla:

 

Děkujeme, že dodržujete čistotu a pořádek.