Vestecké listy – Červen 2021

12.07.2021 - Autor

Nové číslo Vesteckých listů a veškerý archiv najdete ZDE. Informace ke stavbě Vestecké spojky ZDE. Přejeme příjemné čtení. Váš Obecní...

Zjistit více
Nové mapování katastru nemovitostí – informace pro vlastníky

19.05.2021 - Autor

Od roku 2020 probíhá ve Vestci nové mapování katastru nemovitostí, jehož cílem je vytvoření nové katastrální mapy na základě vyšetření a zaměření skutečného stavu. Bližší...

Zjistit více
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 02.08.2021 od 12:30 do 15:00

30.07.2021 - Autor

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060780969 dne 02.08.2021 od 12:30 do 15:00. Více informací naleznete...

Zjistit více
Zákaz rybolovu na Vesteckém rybníku

28.07.2021 - Autor

V období od 03. 08. 2021 do 31. 08. 2021 je z důvodu snížení hladiny rybníka za účelem provedení oprav dřevěné lávky a mol zákaz rybolovu na rybníku. Děkujeme za pochopení a...

Zjistit více

Vestec - aktuálně

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 167/2021

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č....

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2021, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 2/2021, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů

Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 23.06.2021

Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupetelstva obce Vestec konaného dne 23.06.2021

Pomoc pro obce zasažené tornádem

Pomoc pro obce zasažené tornádem

25.06.2021

Bližší informace jak pomoci obcím zasažených tornádem naleznete zde.

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 3281/18…

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 3281/18, Z 3283/18, Z 3285/18, Z 3289/18, Z 3290/18, Z 3293/18, Z 3294/18, Z 3296/18, Z 3298/18, Z 3299/18, Z 3300/18, Z 3303/18, Z 3304/18, Z 3305/18, Z 3307/18, Z 3309/18, Z 3311/18, Z 3312/18, Z 3319/18, Z 3395/18,...

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny  – opakované veřejné projednání Z 2797/00

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 23.06.2021 v 18:30 hodin

Oznámení – Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 23.06.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení – Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní časti Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc – Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

Veřejná vyhláška – Oznámení – Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc – Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská...

Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežanska za rok 2020

Informace k účetním výkazům DSO Dolnobřežansko sestavených k 31.12.2020 Souhrnná zpráva k závěrečnému účtu DSO Dolnobřežanska za rok 2020 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumíná hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2020 Plnění rozpočtu DSO Dolnobřežansko za rok 2020 DSO Dolnobřežansko...