Rekonstrukce ulice K Hrnčířům v Šeberově začne 25.3.2022

Z důvodu prodlení se zpracováním dopravně inženýrského opatření bude 1. etapa spojená s dopravní uzávěrou mimo MHD zahájena až 25.3.2022. Ukončena by měla být pravděpodobně na začátku června 2022.

Městská část Praha Šeberov informuje o 1. etapě dopravního omezení v úseku mezi rybníkem Jordánek v Šeberově a Ovčínem v Hrnčířích (Hrnčířský hřbitov), při které bude do této lokality umožněn průjezd pouze vozidlům stavby a BUS MHD. Všechny zastávky BUS mezi Šeberovem a Hrnčíři budou v provozu bez omezení. Ostatní doprava bude vedena obousměrně po objízdné trase ulicemi K Labeškám, Kunratická spojka a Na Jelenách. Příjezd do obytné zástavby v Šeberově a k provozovnám na severním okraji Hrnčíř nebude omezen. Grafický obrázek dopravního omezení v 1. etapě.

Bližší informace naleznete na webových stránkách městské části Praha Šeberov – 1.etapa dopravního omezení.