Jak funguje Informační SMS systém

Informační SMS systém je řešení přinášející zjednodušení komunikace mezi Obecním úřadem a občany. Systém umožňuje Obecnímu úřadu zcela jednoduše, a to ať jednotlivě nebo hromadně rozesílat informační SMS zprávy (například obyvatelům obce či vedení obce) a případně přijímat odpovědi na ně posílané zpětně na centrální telefonní číslo +420 720 001 676.

Informujeme Vás, že v rámci SMS info zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení ve spojení s ulicí obce Vestce. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí lepší informovanosti občanům Vestce – tzn. z důvodu oprávněného zájmu Obce Vestec. Osobní údaje zpracováváme v databázovém systému SMSinfo a to do doby, kdy nás sami nepožádáte o výmaz telefonního čísla z tohoto databázového systému. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde.

Využívání této služby slouží převážně k zasílání informací o dopravních omezeních, uzavírkách vody, odstávkách elektřiny, pozvánkách na kulturní a sportovní akce apod. 

Do systému je zapojeno již více jak 350 rodin. 

Výhody systému

  • Zefektivnění komunikace s občany či správou obce (např. hromadné odesílání upozornění občanům v případě havarijních situací)
  • Možnost registrace/odhlášení občanů do systému (pomocí definované zprávy, občané si sami mohou rozhodnout, zda chtějí zprávy dostávat.
  • Personalizované nastavení systému pro obecní úřad (vlastní seznam kontaktů, skupin příjemců)
  • Jednotné centrální číslo, přes které komunikace probíhá (tj. občané nemusí řešit komu poslat zprávu a na jaké číslo)

Přihlášení / odhlášení k odběru informací:

Automaticky zpracovávané přihlášení a odhlášení občanů k odběru informací z obecního úřadu probíhá pomocí „samoregistrace“. Registrace bude porovnána s trvalým bydlištěm občana a v případě shody autorizována ze strany Obecního úřadu.

Návod na registraci

Pro registraci uživatel pošle předem definovanou SMS zprávu ve tvaru: *P Prijmeni,Jmeno,Ulice a CP,Firma(není povinná). Položky musí být vždy odděleny čárkou. Pozor na nutnou hvězdičku na začátku!

Například pan Novák Jan, který bydlí v Hlavní ulici č. p. 50 a bude se chtít registrovat, odešle ze svého telefonu následující zprávu: *P Novak,Jan,Hlavni 50

V případě, že by pan Novák podnikal a chtěl by se zaregistrovat jako firma, doplní ještě název své firmy Novák&Syn a odešle ze svého telefonu následující zprávu: *P Novak,Jan,Hlavni 50,Novak&Syn a to na telefonní číslo +420 720 001 676.

Registrace bude provedena na číslo, ze kterého byla odeslána registrační SMS a následně bude zaregistrovaný uživatel dostávat zprávy z Obecního úřadu až do případného zrušení registrace.

Zrušení registrace

Systém samozřejmě umožňuje i zrušení registrace, odhlásit se lze pomocí SMS zprávy ve tvaru: *P 

Tuto SMS je nutné poslat z registrovaného telefonního čísla na telefon +420 720 001 676.

 Věříme, že v dnešní moderní, uspěchané době, bude tato služba pro naše občany přínosem.

Ukázka SMS zprávy, které jsou rozesílány:

SMS Info OU:Akce na týden: 15.5. od 14:00 a 15:00 Vitani obcanku (OU), 15.5 od 20:00 Tanecni Retro zabava (U Klimesu), 16.5 od 17:00 fotbal Vestec-Liber(hriste).Vas OU