Dražební vyhláška

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
18.9.2023
Sejmuto dne:
19.10.2023

Soudní exekutor Exekutorského úřadu v Rakovníku Mgr. Pavel Tintěra, se sídlem Husovo náměstí 22, 269 01 Rakovník, ve věci výkonu exekuce oprávněného Luděk Bajer, trv. bytem Píseckého 768, 269 01 Rakovník, proti povinnému Michal Měkuta, trvalým pobytem Lipová 465, 252 50 Vestec pro vymožení peněžité pohledávky oprávněného s příslušenstvím, rozhodl ve věci prodeje nemovitých věcí o vydání této dražební vyhlášky: Druhé dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.portaldrazeb.cz – jednání bude zahájeno 18. října 2023 ve 13:00 hodin, a bude ukončeno nejdříve 18. října 2023 ve 13:30 hodin. Předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú. Rakovník – viz kompletní znění dražební vyhlášky v příloze.

02898_Dražební vyhláška_Rakovnik.pdf