Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 2023

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
29.12.2022
Sejmuto dne:
15.1.2023

Starosta obce Vestec podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

  1. Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Mateřské škole Vestec, U Hřiště 576, 252 50 Vestec, pro všechny voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v obci Vestec u Prahy.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
  4. Voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky.
  5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
  6. Ze závažných, zejm. zdravotních, důvodů, může volič požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o hlasovaní mimo volební místnost do přenosné volební schránky v územním obvodu volebního okrsku, pro nějž byla okrskové volební komise zřízena. Přenosnou volební schránku si můžete objednat telefonicky na obecním úřadě Vestec na tel. 313 035 501 (před volbami) nebo na tel. 724 090907 (ve dnech voleb).

Oznámení o době a místě prezidentské volby.pdf