Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu ÚP hl. města Prahy (Metropolitního plánu) a vyhodnocení vlivů ÚP hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
26.4.2022
Sejmuto dne:
30.6.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o Územním plánu hl. m. Prahy (Metropolitním plánu) (dále jen „MPP“) oznámením o konání dvou veřejných projednání návrhu MPP a zveřejněním příslušné návrhové dokumentace. Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejná projednání se budou konat dne 30.5.2022 od 9:00 a dne 23.6.2022 od 9:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a v případě naplnění kapacity také formou videokonference v sále Paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2. Projednávání budou současně přenášena také prostřednictvím on-line streamované videokonference. Záznamy budou přístupné do 30.6.2022.

Kompletní návrh MPP, úplný návrh k vydání MPP formou opatření obecné povahy a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 30.6.2022 včetně lze uplatnit stanoviska, připomínky a námitky písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou.

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání dvou veřejných projednání – návrh Metropolitního plánu a projednání VVURÚ.pdf