Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č. 12 Územního plánu obce Jesenice

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
1.7.2024
Sejmuto dne:
27.8.2024

Městský úřad Jesenice, jako pořizovatel výše uvedené změny územního plánu, oznamuje, že na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Jesenice o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem zajistil zpracování návrhu změny č. 12 Územního plánu obce Jesenice, jejíž veřejné projednání se bude konat v obřadní síni v 1. patře Městského úřadu Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice dne 19.8.2024 od 17:00 hodin.

Zpřístupnění zpracovaného návrh změny č. 12 Územního plánu Jesenice bude zajištěno od 28.6.-26.8.2024 v úředních hodinách na Městském úřadu Jesenice a také elektronicky na adrese www.mujesenice.cz.

Dotčené orgány uplatní svá stanoviska k návrhu změny do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 26.8.2024 včetně.

01965_Ozn_Jesenice_12změnaUP.pdf

01965_přílohy.pdf