Oznámení o uložení písemnosti

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
22.9.2023
Sejmuto dne:
9.10.2023

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, tímto oznamuje uložení písemnosti č.j. MUJ/09748/2023/DuI ze dne 20.9.2023 u zdejšího správního orgánu, a to neznáme osobě:

Právnímu nástupci Marie Slámové, naposledy bytem Terronská 814/33, Praha 6 – Bubeneč.

Písemnost je možné vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu č. 2.09 v úředních hodinách. Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Ozn_ulozeni_pisemnosti_SlamovaMarie.pdf