Oznámení o uložení písemnosti

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
30.9.2021
Sejmuto dne:
15.10.2021

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, oznamuje uložení písemnosti č.j. MěÚJ/12408/2021/Haj ze dne 30.09.2021 nabyvatelům pozemku parc. č.  684/9 k.ú. Vestec u Prahy. Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce.

Oznámení o uložení písemnosti