Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 27/2024 – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Na Průhoně

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
12.2.2024
Sejmuto dne:
28.2.2024

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, na základě žádosti ze dne 16.1.2024 na návrh žadatele Metrostav DIZ s.r.o, IČO 25021915, po souhlasném vyjádření Policie České republiky ze dne 5.2.2024 a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 6.2.2024, stanoví opatřením  obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici II/101 a místních komunikacích v Jesenici a ve Vestci dle přiložené Situace dopravního značení. Dopravní značení bude osazeno v období od 1.3.2024 do 7.4.2024. Důvodem úplné uzavírky na ulici Na Průhoně v úseku od křižovatky s ulicí Ke Skále jsou stavební práce související s přípojkami VaK pro sportovní areál Jesenice.

Úplné znění Oznámení VV-OOP č 27/2024_NaPruhone.pdf

Situace dopravního značení.pdf