Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Hodkovická) – prodloužení termínu

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
12.4.2024
Sejmuto dne:
29.4.2024

Stavební úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“), na základě návrhu firmy J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o., IČ: 45792348, po projednání s Policií České republiky a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, stanoví opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci silnici č. III/10114 a II/603 ve Vestci. Dopravní značení bude osazeno v termínu od 8. 4. 2024 do 30. 4. 2024, a bude umístěno dle situačního nákresu v příloze tohoto oznámení. Důvodem jsou stavební práce (uložení inženýrských sítí).

Úplné znění Oznámení VV_Cernosice_01131_2024_OU.pdf

Příloha_OOP_01131_2024_situační_nakres.pdf