Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu uzavírky ul. K Rybníku (Jesenice)

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
11.6.2024
Sejmuto dne:
27.6.2024

Městský úřad Černošice, oddělení dopravy a správy komunikací, na základě návrhu společnosti Metrostav DIZ s.r.o, IČ 25021915 po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, DI a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., dne 4. 6. 2024 stanoví opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/101 a místních komunikacích v Jesenici a ve Vestci, dle přiložených dopravně inženýrských opatření, na dobu rozhodnutí o uzavírce (předpoklad: od 1. 7. 2024 do 10. 7. 2024) z důvodů úplné uzavírky a stavebních prací.

Ozn_VV_OOP_181_2024_KRybniku_Jesenice.pdf

Příloha_situace_dopravního_značení.pdf