Rozhodnutí o umístění stavby – Napojení území STAR na metro D

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
31.12.2021
Sejmuto dne:
16.1.2022

Městský úřad Černošice, odbor stavení úřad, vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby Napojení území STAR na metro D na pozemcích v katastrálních územích Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany.

Nová stavba tří úseků pozemní komunikace k obsluze rozvojové oblasti výzkumných a technologických areálů (STAR) v katastrech obcí Vestec, Zlatníky – Hodkovice a Dolní Břežany na území Středočeského kraje navazující na budoucí konečnou stanici metra D na území hlavního města Prahy. Účelem nové komunikace je kvalitní dopravní propojení stávající i budoucí dálniční a silniční sítě a místních komunikací.

Rozhodnutí o umístění stavby.pdf