Rozhodnutí – zamítnutí odvolání – Napojení území STAR na metro D

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
14.11.2022
Sejmuto dne:
30.11.2022

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

a) zamítá odvolání odvolatelů proti územnímu rozhodnutí Městského úřadu Černošice ze dne 22.12.2021 čj. MUCE 225519/2021 OSU, spis. zn. výst.:39332/2019/To

b) potvrzuje rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 22.12.2021 čj. MUCE 225519/2021/ OSU, spis. zn. výst.: 39332/2019/To jímž byla umístněna stavba „Napojení území STAR na metro D“

(zkráceno)

Celé znění tohoto rozhodnutí: 04334_Rozh_KUSK_STAR_metroD.pdf