Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí ve věci „Výstavba dopravní infrastruktury a inženýrských sítí Jesenice 8“

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
2.2.2022
Sejmuto dne:
18.2.2022

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, vyrozumívá účastníky řízení a dává jim možnost, aby se vyjádřili k novým podkladům (námitkám) ve věci společného rozhodnutí stavby „Výstavba dopravní infrastruktury a inženýrských sítí Jesenice 8 – dostavba území“ – výstavba komunikací, VO a dešťová kanalizace (odvodnění komunikací).

Účastník řízení má možnost nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha v úředních dnech nebo jindy po telefonické domluvě. Po uplynutí 7 dnů od doručení tohoto rozhodnutí bude vydáno rozhodnutí.

Sdělení – seznámení se s podklady rozhodnutí.pdf