Veřejná vyhláška – doručení a veřejné projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
2.5.2022
Sejmuto dne:
2.6.2022

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje, že byl zpracován návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „3. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 3. AZÚR SK na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) pro veřejné  projednávání. Dokumentace je zveřejněna v elektronické podobě.

Veřejné projednání se bude konat v pondělí dne 6. června 2022 od 10:00 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 v Zasedacím sále zastupitelstva (č. dveří 1096) a zároveň bude živě přenášeno na odkazu uvedeném na internetových stránkách.

Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit písemně v souladu s požadavky správního řádu, do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

VV_3aktualizace_ZUR_SK.pdf